Samtal

Fokus på stresshantering och personlig utveckling. Med KBT inriktning

Alla har sina egna individuella skäl till att välja att gå på samtal. Du kanske har fastnat i en ond cirkel av stress, negativa tankar och dålig självkänsla. Du vill få hjälp med att strukturera upp livet och få verktyg för att kunna göra en förändring i ditt liv.

Exempel på hur vi kan arbeta:

• Vi kartlägger dina behov och önskemål och utifrån detta skräddarsyr vi en individuell stresshanteringsplan och sätter upp mål. • Vi arbetar med olika teman som: • Tankens kraft, Vad är stress?, Mindfulness*, Sätta gränser, Självkänsla/självförtroende m m. • Hemuppgifter ingår. • Samtalen är 1 timme och med kognitiv inriktning. *Mindfulness som betyder medveten närvaro eller sinnesnärvaro på svenska är en meditationsform och ett förhållningssätt till livet som leder till en ökad medvetenhet om dina tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Med regelbunden träning ökar din förmåga att hantera vardagens stress och svårigheter bättre. I ovanstående exempel är jag som stressterapeut mer aktiv men då samtalen är individuellt anpassade kan dess karaktär och antal variera. Om du upplever att du är på väg att ”gå in i väggen” eller redan har drabbats av någon form av utmattningssyndrom tidigare så rekommenderar jag att man väljer att gå kursen i Stresshantering / Personlig utveckling. Den innehåller förutom samtal med teman avslappningsträning som är viktig för att få en djupare förståelse för hur kropp och själ påverkar varandra. Varmt välkommen! Anna-Maria Bjerkland Dipl. stressterapeut & Cert. massageterapeut

Pris

Samtal 1 tim:
1000 kr (inkl. moms) privatpersoner
Samtal 1 tim:
1250 kr (inkl. moms) företag
Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till stressrådgivning

Följ oss gärna på Instagram

@halsobyran.jkpg

Vi samarbetar med

Hälsobyrån Jönköping AB
Södra Strandgatan 9, plan 2
553 20 Jönköping
Tel: 036-30 20 28

Foto: Eva Sjöberg - www.storalilla.se

Webdesign: Johan Sjödelius - www.sjodelius.se