036-30 20 28 mail@halsobyran.se

Träning/fysisk aktivitet

Din kropp är skapad för rörelse men när den fysiska aktiviteten avtar av olika anledningar då försvagas både kropp & själ ganska snabbt. Det härliga med träning är att det aldrig är försent att lägga till en god vana och erhålla de positiva effekterna av motion. Om du tränar 1-3 gånger i veckan under åtminstone 5-6 veckor så får du bättre kondition, styrka, rörlighet och balans. Din smärta/värk minskar och ditt stämningsläge/humör stabiliseras eller förbättras.

Vid undersökningstillfället kontrollerar jag bland annat din rörelseförmåga och förutsättningar för förbättring. Du berättar om dina önskemål och vi tar sen fram ett anpassat rehabiliteringsprogram just för dig. Via ett unikt samarbete så sker träningen sen på Friskis&Svettis gym som ligger vägg i vägg med Hälsobyrån. Efter att ha gått igenom det nedskrivna träningsprogrammet praktiskt på gymmet så tränar du på egen hand och vi har någon/några uppföljningar eller så planerar vi in några fler tillfällen tillsammans så att du känner dig trygg och säker i din träning.

Varmt välkommen!
Alexander Bjerkland
Fysioterapeut

VÅRDVAL OCH FYSIOTERAPI

Alla är välkomna till Hälsobyråns fysioterapeut oavsett vilken vårdcentral du tillhör. Det är Du som väljer vilken fysioterapeut Du vill gå till. Alexander är ansluten till landstinget, vilket innebär att Du inte behöver någon remiss och varje besök kostar 250:- eller är gratis om du har frikort.

Vi samarbetar med

Hälsobyrån Jönköping AB
Södra strandgatan 9, plan 2
553 20 Jönköping
Tel: 036-30 20 28

Foto: Eva Sjöberg - www.storalilla.se

Webdesign: Johan Sjödelius - www.sjodelius.se